onsdag 19 juni 2013

Mindre skoj 500 met från hamnen..

Tack Tim, Stefan, Hans med flera för hjälpen!

Inga kommentarer: